Dovanų KUPONAI

EGINALAS DOVANŲ KUPONŲ PLATINIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS
1. Šios taisyklės galioja nuo 2018-11-28.
2. Šis dokumentas nustato Mocevičiaus firmos „Ginalas“, įmonės kodas 165702461,
www.eginalas.lt platinamų dovanų kuponų (toliau vadinama Kuponu) sąlygas ir taisykles.
3. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, sutinka su šiomis Kupono naudojimo sąlygomis ir
taisyklėmis. Pirkėjas įsigijęs Kuponą ir vėliau perleisdamas tą Kuponą kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti tą kitą asmenį (būsimą Kupono turėtoją) apie šias Kuponų platinimo sąlygas ir taisykles.
4. Kuponas – tai specialus nustatytos formos blankas su Kupono informacija ir jame nurodytu dovan
o kodu., kuris patvirtina Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia Kupono
turėtojui teisę įsigyti www.eginalas.lt parduodamas prekes. Norint kuponą panaudoti, Kupono kodą reikia įvesti į dovanų kupono laukelį perkant prekes internetinėje parduotuvėje.
5. Internetinėje parduotuvėje parduodami tik 20 eurų, 30 eurų, 50 eurų, 100 eurų ir 200 eurų vertės Kuponai.
6. Internetinėje parduotuvėje pirktu Kuponu galima atsiskaityti tik www.eginalas.lt internetinėje parduotuvėje ir galioja visoms www.eginalas.lt esančioms prekėms.
7. Kuponas negali būti grąžinamas, pratęsiamas jo galiojimo laikas, keičiamas į naują
(pametimo ar kitokio praradimo atveju) ar keičiamas į grynuosius pinigus.
8. Kuponas galioja 3 mėn. nuo įsigijimo dienos, nebent Kupone nurodyta kitaip. Kupono
galiojimo pradžios data sutampa su Kupono pardavimo data.
9. Jeigu Kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas
nebegaliojančiu. Kupono neišnaudota vertė pasibaigus jo galiojimui nėra grąžinama.
10. Internetinėje parduotuvėje pirktas Kuponas yra laikomas galiojančiu tik su jame nurodytu galiojančiu dovanų kupono kodu.
11. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su EGINALAS dovanų
kuponų platinimo sąlygomis ir taisyklėmis. Platintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti
EGINALAS dovanų kuponų platinimo sąlygas ir taisykles. Informacija apie Kuponus teikiama
internete www.eginalas.lt, telefonu 8 343 209 949.
12. Perkant Kuponą PVM sąskaita-faktūra neišrašoma.
13. Kuponu negali būti apmokamas joks kitas dovanų čekis ar kuponas.
14. Kuponas galioja vieną kartą. Kuponas jo turėtojui negrąžinamas. Kuponu galima atsiskaityti tik internetinėje parduotuvėje www.eginalas.lt. Panaudojus Kupono kod
ą jis tampa nebeaktyvus.
15. Jei prekės (-ių), už kurią (-ias) atsiskaitoma Kuponu, kaina yra didesnė nei Kupono
nominali vertė, trūkstamą sumą pirkėjas gali sumokėti visais internetinėje parduotuvėje nurodytais apmokėjimo būdais.
16. Jei prekės (-ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Kuponu, kaina yra mažesnė nei Kupono
nominali vertė, skirtumas negrąžinamas.
17. Kuponą klastoti, kopijuoti, dauginti, taip pat jį panaudoti bet kokiu kitu neteisėtu būdu
yra griežtai draudžiama. Klientas yra atsakingas už tinkamą Kupono ir dovanų kupono kodo saugojimą ir prisiima visišką atsokomybę už Kupono panaudojimą.

SSL Secured