Įkelkite ir atsisiųskite informaciją apie įrankius
Tvarkykite jums priklausančią informaciją. Naudodamiesi atsisiunčiamu šablonu įkelkite inventoriaus sąrašus iš MS Excel ir pradėkite naudotis inventoriaus apskaitos programa. Parenkite biudžetą ir valdykite metines išlaidas.